Colegiul: Prezentare generală

 "Credem în stomatologie"

Colegiul Medicilor Dentiști din România

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Colegiul Medicilor Dentişti din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Colegiul Medicilor Dentişti din România cuprinde toţi medicii cu drept de liberă practică pe teritoriul României.
Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor Dentişti din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

Colegiul Medicilor Dentişti din România este organizat şi funcţionează pe criterii teritoriale la nivel naţional şi judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Sediul Central al Colegiului Medicilor Dentişti din România este în Municipiul Bucureşti. La nivel teritorial, atribuţiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judeţene şi cel al Municipiului Bucureşti.

Colegiile județene au personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu, precum şi autonomie funcţională organizatorică şi financiară.

 

Pentru o informare completă, vă recomandăm să consultați:

 

Conducerea Colegiul Medicilor Dentiști Harghita (2015-2019)

Birou Executiv Județean

PREŞEDINTE: dr. Simon István

VICEPREŞEDINTE:
dr. Péter Tamás
dr. Galaczi Imre-Attila

SECRETAR GENERAL: dr. Erőss Gábor-András

TREZORIER: dr. Koncz Károly

Consiliul Local

dr. ERŐSS GÁBOR ANDRÁS
dr. GALACZI IMRE-ATTILA
dr. HERMANN ÖRS LAJOS
dr. IACOB VLAD
dr. ILYÉS HUNOR
dr. KONCZ KÁROLY
dr. MIHALCEA-ANDONE CLAUDIA-OTILIA
dr. PÉTER TAMÁS
dr. SIMON ISTVÁN
dr. SZÉKELY ZSOLT-ÁRPÁD
dr. TANKÓ ESZTER

Membri supleanţi: dr. DANDU-COLCERIU ALINA-GABRIELA

Consiliu Național

dr. SIMON ISTVÁN

Adunarea Generală Națională

dr. ERŐSS GÁBOR ANDRÁS
dr. GALACZI IMRE-ATTILA
dr. HERMANN ÖRS LAJOS
dr. KONCZ KÁROLY
dr. PÉTER TAMÁS
dr. SIMON ISTVÁN

Membri supleanţi: dr. ILYÉS HUNOR
dr. MIHALCEA-ANDONE CLAUDIA-OTILIA