Colegiul: Prezentare generală

 "Credem în stomatologie"

Colegiul Medicilor Dentiști din România

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Colegiul Medicilor Dentişti din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Colegiul Medicilor Dentişti din România cuprinde toţi medicii cu drept de liberă practică pe teritoriul României.
Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor Dentişti din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

Colegiul Medicilor Dentişti din România este organizat şi funcţionează pe criterii teritoriale la nivel naţional şi judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Sediul Central al Colegiului Medicilor Dentişti din România este în Municipiul Bucureşti. La nivel teritorial, atribuţiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judeţene şi cel al Municipiului Bucureşti.

Colegiile județene au personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu, precum şi autonomie funcţională organizatorică şi financiară.

 

Pentru o informare completă, vă recomandăm să consultați:

 

Organizarea și funcționarea CMS Harghita, mandatul 2019-2023

 

Biroul executiv al CMS Harghita

Președinte: HERMANN ÖRS LAJOS
Vicepreședinte: BORONYAI ÁRPÁD
Vicepreședinte: SZOPOS ÁRPÁD
Secretar: ERŐSS GÁBOR ANDRÁS
Trezorier: PÉTER TAMÁS

CONSILIUL JUDEȚEAN

ARROS RÉKA-KRISZTINA
BORDI ALPÁR ANDRÁS
BOROSNYAY ÁRPÁD
BOROSNYAY FERENCZ TIBOR
DERZSI EMŐKE
ERŐSS GÁBOR ANDRÁS
HERMANN ÖRS LAJOS
LŐKÖS KLÁRA IBOLYA
PÉTER TAMÁS
SZÉKELY ZSOLT ÁRPÁD
SZOPOS ÁRPÁD

Membri supleanţi
BAKOS ZSUZSÁNNA
MODVAL ALEX-ADRIAN

ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ

HERMANN ÖRS LAJOS

Membri supleanţi

PÉTER TAMÁS