Specializări / competențe

Specializările și gradele profesionale existente la ora actuală în practica medicinei dentare sunt:

- medic dentist
- medic specialist în stomatologie generală
- medic primar în stomatologie generală

- medic specialist în chirurgia dento-alveolară
- medic primar în chirurgia dento-alveolară

- medic specialist în chirurgia oro-maxilo-facială
- medic primar în chirurgia oro-maxilo-facială

- medic specialist în ortodonție și ortopedie dento-facială
- medic primar în ortodonție și ortopedie dento-facială

- medic specialist în protetica dentară
- medic primar în protetica dentară

- medic specialist în parodontologie
- medic primar în parodontologie

- medic specialist în endodonție
- medic primar în endodonție

 

Corespunzător acestor specializări au fost stabilite și aprobate în 2012 competențele specifice:

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com