Relaționarea cu tehnicianul dentar

 

Cu toată evoluția rapidă și promițătoare a tehnicilor CAD/CAM și a tehnologiilor de fabricare aditivă, tehnicianul dentar este, încă, colaboratorul nostru indispensabil pentru succesul reabilitărilor protetice.

Pentru stabilirea unei relații cabinet-laborator dentar corecte, eficiente și generatoare de cât mai puține tahicardii, vă recomandăm:

  • alegeți-vă un laborator dentar
  • trimiteți laboratorului o preparație și o amprentă cât mai apropiate de ideal
  • întocmiți pentru fiecare lucrare protetică o fișă de comandă (descarcă model aici) cât mai completă
  • trimiteți laboratorului fotografii relevante pentru orientarea estetică a tehnicianului
  • stabiliți de la început data ședințelor de probă și de finalizare a lucrării
  • întocmiți un contract de colaborare între cabinet și laboratorul dentar (descarcă model aici)
  • solicitați laboratorului un certificat de conformitate pentru lucrările realizate (descarcă model aici)
  • solicitați laboratorului factură care să conțină (în special pentru CAS) detalii despre tipul lucrării protetice și numele pacientului).
  • când vă permite programul, asistați în laborator la realizarea fazelor tehnice pentru a înțelege pe deplin posibilitățile și limitele acestora și pentru consolidarea relației de încredere cu tehnicianul.

 

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com