Înființarea cabinetul de medicină dentară

 

Avizarea cabinetelor de medicina dentară se face întocmind condiţiile prevăzute de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al OMSP nr 1338/31.07.2007 şi a O.G. 124/1998 reactualizată în noiembrie 2006.

În vederea amenajării şi autorizării unui cabinet de medicină dentară aveţi de parcurs următoarele etape:

1. Alegeţi forma de organizare a cabinetului de medicină dentară: CMI sau SRL
Puteți practica medicina dentara și ca PFI (persoană fizică independentă) - informații la ANAF

2. Amenajaţi cabinetul pentru a corespunde următoarelor criterii de evaluare:

 • acceptul vecinilor, acolo unde este cazul (nu este necesar în cazul unui cabinet deja existent)
 • pentru societăţile comerciale: acte de înfiinţare firmă (act constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerţului)
 • certificatul de membru CMDR
 • asigurare malpraxis în termen de valabilitate
 • contract de incinerare pentru deșeurile infecțioase
 • recomandare asistentă, dacă este cazul
 • registru de consultaţii
 • fişe medicale
 • caiet de sterilizare, care va conţine: numărul şarjei şi conţinutul pachetelor, data şi ora de debut şi de sfârşit ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici, numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea (descarcă aici un model de caiet de sterilizare)
 • registru de evidenţă a temperaturilor de refrigerare (descarcă modelul aici)
 • pungi şi benzi indicator fizico-chimic de sterilizare
 • chitanţiere personalizate / casă de marcat
 • orarul cabinetului
 • firmă stradală sau de interior în conformitate cu Decizia nr 36/2009 a CMDR
 • circuite profesionale
 • spaţiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevăzut cu o chiuvetă racordată la apă caldă şi rece şi la reţeaua de canalizare din localitate
 • dezinfectante aprobate de M.S.
 • echipament de protecţie
 • trusa de urgenţă
 • dotare minimă necesară
 • frigider, termometru pentru măsurarea temperaturilor, grafic de temperatură
 • două grupuri sanitare: unul pentru pacienţi şi unul pentru personalul sanitar
 • schiţa spaţiului
 • suprafaţă cabinet (9 mp / unit)
 • sala de aşteptare (1/1,5 mp /persoană în cazul cabinetelor pentru adulţi sau 1,5/2 mp/persoană în cazul cabinetelor pentru copii)
 • sterilizare (conform ordinului 961/2016)
 • spaţiu administrativ: birou - spaţiu de depozitare
 • vestiar.

 

3. Pentru obținerea Certificatului de avizare, pregătiţi un dosar care trebuie să cuprindă:

 • cerere tip (CMI descarcă aici, SRL descarcă aici)
 • dovada deţinerii spaţiului (contract de comodat, închiriere, concesiune, act de proprietate)
 • schiţa spaţiului
 • orarul cabinetului
 • copie asigurare malpraxis
 • copie contract de incinerare
 • copie caiet de sterilizare
 • copie după chitanţa de plată pentru firma stradală.
 • taxa de avizare (se plăteşte la sediul CMD Harghita)

Pentru SRL, se adaugă la dosarul de avizare: copie după Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Actul constitutiv al firmei (statut şi act adiţional acolo unde este cazul)
* Notă : pentru actele depuse la dosar în copie se va prezenta originalul pentru conformitate; cotizaţia va fi achitată la zi.

Odată completat, dosarul dumneavoastră va fi preluat şi analizat de către comisia de avizări-acreditări a CMD Harghita.

O echipă formată din doi membri ai acestei comisii se va deplasa la cabinetul dumneavoastră pentru a constata veridicitatea datelor analizate.

Termenul legal de acordare al avizului este de 30 de zile lucrătoare din ziua efectuării controlului.

Vă dorim să aveţi parte de o carieră cât mai frumoasă!

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com