Înființarea cabinetul de medicină dentară

 

Avizarea cabinetelor de medicina dentară se face întocmind condiţiile prevăzute de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al OMSP nr 1338/31.07.2007 şi a O.G. 124/1998 reactualizată în noiembrie 2006.

În vederea amenajării şi autorizării unui cabinet de medicină dentară aveţi de parcurs următoarele etape:

1. Alegeţi forma de organizare a cabinetului de medicină dentară: CMI sau SRL
Puteți practica medicina dentara și ca PFI (persoană fizică independentă) - informații la ANAF

2. Amenajaţi cabinetul pentru a corespunde următoarelor criterii de evaluare:

 • acceptul vecinilor, acolo unde este cazul (nu este necesar în cazul unui cabinet deja existent)
 • pentru societăţile comerciale: acte de înfiinţare firmă (act constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerţului)
 • certificatul de membru CMDR
 • asigurare malpraxis în termen de valabilitate
 • contract de incinerare pentru deșeurile infecțioase
 • recomandare asistentă, dacă este cazul
 • registru de consultaţii
 • fişe medicale
 • caiet de sterilizare, care va conţine: numărul şarjei şi conţinutul pachetelor, data şi ora de debut şi de sfârşit ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici, numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea (descarcă aici un model de caiet de sterilizare)
 • registru de evidenţă a temperaturilor de refrigerare (descarcă modelul aici)
 • pungi şi benzi indicator fizico-chimic de sterilizare
 • chitanţiere personalizate / casă de marcat
 • orarul cabinetului
 • firmă stradală sau de interior în conformitate cu Decizia nr 36/2009 a CMDR
 • circuite profesionale
 • spaţiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevăzut cu o chiuvetă racordată la apă caldă şi rece şi la reţeaua de canalizare din localitate
 • dezinfectante aprobate de M.S.
 • echipament de protecţie
 • trusa de urgenţă
 • dotare minimă necesară
 • frigider, termometru pentru măsurarea temperaturilor, grafic de temperatură
 • două grupuri sanitare: unul pentru pacienţi şi unul pentru personalul sanitar
 • schiţa spaţiului
 • suprafaţă cabinet (9 mp / unit)
 • sala de aşteptare (1/1,5 mp /persoană în cazul cabinetelor pentru adulţi sau 1,5/2 mp/persoană în cazul cabinetelor pentru copii)
 • sterilizare (conform ordinului 961/2016)
 • spaţiu administrativ: birou - spaţiu de depozitare
 • vestiar.

 

3. Pentru obținerea Certificatului de avizare, pregătiţi un dosar care trebuie să cuprindă:

 • cerere tip (CMI descarcă aici, SRL descarcă aici)
 • dovada deţinerii spaţiului (contract de comodat, închiriere, concesiune, act de proprietate)
 • schiţa spaţiului
 • orarul cabinetului
 • copie asigurare malpraxis
 • copie contract de incinerare
 • copie caiet de sterilizare
 • copie după chitanţa de plată pentru firma stradală.
 • taxa de avizare (se plăteşte la sediul CMD Harghita)

Pentru SRL, se adaugă la dosarul de avizare: copie după Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Actul constitutiv al firmei (statut şi act adiţional acolo unde este cazul)
* Notă : pentru actele depuse la dosar în copie se va prezenta originalul pentru conformitate; cotizaţia va fi achitată la zi.

Odată completat, dosarul dumneavoastră va fi preluat şi analizat de către comisia de avizări-acreditări a CMD Harghita.

O echipă formată din doi membri ai acestei comisii se va deplasa la cabinetul dumneavoastră pentru a constata veridicitatea datelor analizate.

Termenul legal de acordare al avizului este de 30 de zile lucrătoare din ziua efectuării controlului.

Vă dorim să aveţi parte de o carieră cât mai frumoasă!