Casa de asigurări de sănătate

Atenționare CAS!

Va reamintim ca raportările trebuie făcute până la terminarea lunii în curs -
întrucât nu se raportează banii de pe o luna pe alta în ultimul trimestru; raportările trebuie sa fie exacte.
Urmăriți pe siteul CAS-ului precizările la zi cu sumele aferente fiecărui contract, pe luna noiembrie.

Departamentul de relații cu CAS al Colegiului Medicilor Dentiști Harghita a încercat de-a lungul timpului să stabilească o colaborare cu reprezentanții Casei de Asigurări județene, însă în cele mai multe cazuri rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor noastre. Acest lucru se datorează în primul rând faptului ca majoritatea deciziilor vin de la nivel central. Totuși, putem vorbi de o îmbunătățire a organizării serviciului de preluare raportări, fapt care ne face să nu mai pierdem atât de mult timp la biroul de preluare raportări lunare.

Trebuie precizat că relația contractuală cu CAS Harghita (pentru cei care nu au avut încă acest "PRIVILEGIU") este una destul de bizară. Iată câteva din aceste aspecte:

  • La începutul fiecărui an ni se precizează că trebuie întocmite noi contracte. În acest sens ni se solicită toate documentele firmei (în fiecare an din nou toate, explicația fiind că actele din anul precedent sunt arhivate și nu au acces la ele...), plus acte care să ateste că sunt plătite contribuțiile către sănătate la zi (după caz – ordine de plată pentru S.R.L.-uri, respectiv adeverințe emise de CAS pentru C.M.I.-uri). După ce am dus actele ni se dă spre semnare un contract, la care nu putem face obiecțiuni și nici modificări ale unor paragrafe cu care nu suntem de acord. Orice modificare pe care CAS o face de-a lungul anului face obiectul unor acte adiționale pe care de asemenea le semnăm fără posibilitate de obiectare.
  • La începutul fiecărui an furnizorul aflat în relație contractuală cu CAS raportează un program de lucru, program care poate fi verificat de către CAS în controale inopinate.
  • Tarifele pe care CAS le impune sunt sub prețul de cost al manoperelor stomatologice actuale. Suplimentar prețurilor stabilite de CAS nu se poate percepe coplată din partea pacientului.
  • Fiecare furnizor de servicii de medicină dentară are stabilit un plafon lunar în care se poate încadra pentru efectuarea manoperelor. La epuizarea plafonului pacienții care solicită tratament trebuie înștiințați că vor fi notați pe o listă de așteptare pentru luna următoare. E destul de greu să explici unei persoane cu o pulpită totală să aștepte până luna viitoare pentru tratament compensat.
  • La fiecare 2 ani trebuie reînnoită evaluarea cabinetelor, ceea ce presupune o taxă și un control, de această dată anunțat, al reprezentanților CAS Harghita.

Pentru a intra în relație contractuală cu CAS Harghita vă sfătuim să vă înarmați cu multă răbdare, să parcurgeți site-ul CAS HARGHITA – www.cashr.ro, să discutați eventual cu alți colegi pe care îi găsiți pe site-ul mai sus precizat la furnizori de medicină dentară și nu în ultimul rând să apelați la Colegiul Medicilor Dentiști Harghita pentru orice nelămuriri sau întrebări.

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com