Asigurările de malpraxis

În conformitate cu Legea 95/2006, titlul XIII, art. 483(4), certificatul de membru al CMDR devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă (malpraxis).

Atât medicul dentist cât și cadrele medii din cabinet trebuie să aibă o asigurare de răspundere civilă validă, încheiată individual sau de către cabinete, spitale, policlinici, etc., în calitate de contractant al asigurării.

La vizarea anuală a certificatului de membru CMDR, trebuie să prezentați la secretariat asigurarea de malpraxis în vigoare.

La încheierea poliței de asigurare vă recomandăm să vă acordați timpul de discuta cu agentul asigurator și de a citi atent Condițiile de asigurare specifice fiecărui asigurator

Atenție sporită la:

  • riscurile acoperite: vă recomandăm insistent și acoperirea daunelor morale, în procent de 100%
  • perioada de acoperire a riscurilor: e recomandabilă clauza de retroactivitate, ideal pt. 3 ani (perioada de prescripție a plângerilor de malpraxis din codul civil)
  • despăgubirea mai multor evenimente pe perioada asigurată, în limita sumei maxime de despăgubire
  • suma asigurată să fie la o valoare care să vi se pară suficientă ca și acoperire pentru tipul de risc implicat pentru practica fiecăruia (stomatologie generală, ortodonție, implantologie, chirurgie orală, etc.)
  • majoritatea asiguratorilor solicită în mod obligatoriu existența consimțământului informat scris al pacientului pentru validitatea asigurării
  • intervalul de timp de la producerea unui eveniment în care sunteți obligați să anunțați în scris societatea de asigurări (Ex: 3 zile!!!)

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com