Colegiul: Prezentare generală

 "Credem în stomatologie"

Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza din Legii nr. 95/2006 - Titlul XIII privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Toți medicii stomatologi care doresc să exercite profesia pe teritoriul României sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România sau să dețină un aviz de practică temporară sau ocazională, având drepturile și obligațiile stabilite conform legii și deciziilor organelor de conducere a corpului profesional.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic stomatolog ca profesie liberală, de practică publică autorizată, având autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.

 

Pentru o informare completă, vă recomandăm să consultați:

 

Organizarea și funcționarea CMS Harghita, mandatul 2019-2023

 

Biroul executiv al CMS Harghita

Președinte: HERMANN ÖRS LAJOS
Vicepreședinte: BOROSNYAI ÁRPÁD
Vicepreședinte: SZOPOS ÁRPÁD
Secretar: ERŐSS GÁBOR ANDRÁS
Trezorier: PÉTER TAMÁS

CONSILIUL JUDEȚEAN

ARROS RÉKA-KRISZTINA
BORDI ALPÁR ANDRÁS
BOROSNYAY ÁRPÁD
BOROSNYAY FERENCZ TIBOR
DERZSI EMŐKE
ERŐSS GÁBOR ANDRÁS
HERMANN ÖRS LAJOS
LŐKÖS KLÁRA IBOLYA
PÉTER TAMÁS
SZÉKELY ZSOLT ÁRPÁD
SZOPOS ÁRPÁD

Membri supleanţi
BAKOS ZSUZSÁNNA
MODVAL ALEX-ADRIAN

ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ

HERMANN ÖRS LAJOS

Membri supleanţi

PÉTER TAMÁS 

 

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com