Direcția de sănătate publică

Norme privind curățenia și sterilizarea cabinetelor medicale:

Ca urmare a nelămuririlor produse de apariția ordinului 961/2016 privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, am simțit nevoia de-a elabora un protocol privind aspectele mai sus enumerate, cu aplicare specifică în cabinetul stomatologic. Am sintetizat sute de pagini de informații actuale atât din protocoalele britanic, francez, spaniol, maghiar, cât și din publicații științifice de prestigiu; desigur, respectând prevederile ordinului 961.

Protocolul întocmit a fost îndelung discutat cu reprezentanții DSP Harghita, care ne-au dat în final acordul, cu câteva solicitări pe care vi le trimitem în adresa anexată.

Nu considerăm în regulă să fim obligați a utiliza doar dezinfectante avizate de comisia națională de biocide, câtă vreme ordinul 961 (art.7(3)) cuprinde și dezinfectantele puse pe piață ca dispozitive medicale (o mare parte dintre cele pe care le-am utilizat și le utilizam).

Vă ataşăm, în acest sens, adresa 7512/03.2017 din partea MS, Direcţia generală asistenţă medicală şi sănătate publică. Această adresă a fost obținută la cererea unei firme distribuitoare de materiale stomatologice, și ne-a fost transmisă de către aceasta.

Înţelegem din lectura acestei adrese că se reglementează posibilitatea dezinfectării prin mijloace chimice cu dezinfectanţi din categoria dispozitivelor medicale clasa II a şi II b sau prin produse biocide.

 

Schema grafică
Protocol de dezinfecție și sterilizare

Dorim să vă asigurăm că respectarea acestui protocol asigură o dezinfecție și sterilizare în deplină siguranță, și sperăm că aplicarea lui unitară va fi de folos colegilor și pacienților noștri.

 

Pentru obținerea Certificatului de înregistrare a cabinetului medical:
http://www.dspbihor.ro/?page_id=48

 

Pentru obținerea Autorizației sanitare de funcționare:
http://www.dspbihor.ro/?page_id=52

 

Pentru obținerea Certificatului de conformitate:
http://www.dspbihor.ro/?page_id=44

 

Pentru a fi pregătiți în vederea unei inspecții DSP:

 

Legislația sănătății:

 

Norme privind avizarea cabinetelor medicale:

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com