Acordul informat al pacientului

 

În conformitate cu Legea 95/2006 și Codul deontologic al medicului dentist, art 11, "Pentru investigaţiile paraclinice şi planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimţământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia".

De asemenea, a apărut recent ordinul 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Acest ordin prezintă în anexa un model pentru formularul de acord informat al pacientului, obligatoriu a fi utilizat de către toți medicii.

Tot în anexa mai există și un raport pentru situații de urgență de utilizat dacă se întâmplă să avem o urgență medicală cu pacient inconștient (foarte rar în practica noastră). Deci, nu se referă la urgențele dentare în care putem și trebuie să obținem acordul informat scris al pacientului.

În ședința consiliului național al CMDR din noiembrie 2016 a fost votat, de asemenea, ca obligatoriu același formular de acord informat.

În acest context, vă recomandăm insistent să întocmiți acest model de acord scris al pacientului, pentru toate investigațiile și tratamentele pe care i le efectuați!

Lipsa lui constituie abatere disciplinara și va fi sancționată ca atare de către comisia de disciplină.

Lipsa consimțământului face totodată inoperabilă asigurarea de malpraxis!

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com