Mikrozid AF; Innocid

Biocid complet Innocid HD-i 42 - Aviz, Extindere

Biocid complet Innolin Rapid Plus RSD-i 70 - Aviz

Virkon - Aviz, Extindere

Velodes Silk - Aviz, Fișe cu date de securitate

Mikrozid AF Liquid - Aviz 2009, Aviz 2013, Aviz prelungire 2014, Aviz + Extindere 2017

Mikrozid AF Wipes - Aviz + 2 extinderi

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com